Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Vit (Tên xưng hô)

Vit là tên dành cho con trai. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Vit? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Vit

Nghĩa của cụm Vit không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Vit bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Vit hiện trong những mục kế tiếp:
Tên LatinTên 531bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Vit? Bình chọn vào tên của bạn