Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn: