Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Rosh (Tên xưng hô)

Rosh là tên dành cho con trai. Nguồn gốc của tên này là Tiếng Do Thái,. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Nhiều người Việt sẽ gặp khó khăn khi phát âm tên này. Ở các nước khác, người ta có thể phát âm đúng tên này nhưng có lẽ họ sẽ thấy tên hơi lạ.
Có phải tên của bạn là Rosh? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Rosh

Nghĩa của Rosh là: "phía trên đầu hoặc bắt đầu".

Đánh giá


1 những người có tên Rosh bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Rosh hiện trong những mục kế tiếp:
Tên tiếng Do TháiTên 3907bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Rosh? Bình chọn vào tên của bạn