Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Nguyễn Phương Ngân (Tên xưng hô)

Nguyễn Phương Ngân là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Tên riêng của Nguyễn Phương Ngân là Lợn, Cami và Lucy.
Có phải tên của bạn là Nguyễn Phương Ngân? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Nguyễn Phương Ngân

Nghĩa của cụm Nguyễn Phương Ngân không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Nguyễn Phương Ngân bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Nguyễn Phương Ngân hiện trong những mục kế tiếp:8 bình luận

Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay
Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay
Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay
Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay
Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay
Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay
Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay
Nguyễn Phương Ngân 15 tuoi   24-05-2015
tên hay

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Nguyễn Phương Ngân? Bình chọn vào tên của bạn