Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Lon (Tên xưng hô)

Lon là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Apollonius và bắt nguồn từ Basque. Ở trang web của chúng tôi, 6 những người có tên Lon đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Có một biệt danh cho tên Lon là "Lon".
Có phải tên của bạn là Lon? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Lon

Nghĩa của Lon là: "Chuẩn bị cho trận đánh".

Đánh giá


6 những người có tên Lon bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Lon hiện trong những mục kế tiếp:
Tên BasqueTên 1152 bình luận

Lon 21 tuoi   10-02-2014
lon
Lon 16 tuoi   27-05-2014
đẹp

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Lon? Bình chọn vào tên của bạn