Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Hữu Bắc (Tên xưng hô)

Hữu Bắc là tên dành cho con trai. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Có một biệt danh cho tên Hữu Bắc là "Kẻ Lập Dị".
Có phải tên của bạn là Hữu Bắc? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Hữu Bắc

Nghĩa của cụm Hữu Bắc không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Hữu Bắc bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Hữu Bắc hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con trai kết thúc với CTên 243bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Hữu Bắc? Bình chọn vào tên của bạn