Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Cosmos (Tên xưng hô)

Cosmos là tên dành cho nữ. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Cosmos? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Cosmos

Nghĩa của cụm Cosmos không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Cosmos bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Cosmos hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con gái bắt đầu với CTên 250Tên con gái kết thúc với STên 630 bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Cosmos? Bình chọn vào tên của bạn