Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Chris Chau (Tên xưng hô)

Chris Chau là tên dành cho con trai. Ở các nước khác, người ta có thể phát âm đúng tên này nhưng có lẽ họ sẽ thấy tên hơi lạ.
Có phải tên của bạn là Chris Chau? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Chris Chau

Nghĩa của cụm Chris Chau không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Chris Chau bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Chris Chau hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con trai bắt đầu với CTên 237Tên con trai kết thúc với ƯTên 4861 bình luận

Chris Chau 16 tuoi   21-05-2015
Vì chris là tên của một diễn viên mình rất hâm mộ nên mình rất là hài lòng

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Chris Chau? Bình chọn vào tên của bạn