Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Xuân Chiến (Tên xưng hô)

Xuân Chiến là tên dành cho con trai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Xuân Chiến? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Xuân Chiến

Nghĩa của cụm Xuân Chiến không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Xuân Chiến bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Xuân Chiến hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con trai bắt đầu với XTên 53bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Xuân Chiến? Bình chọn vào tên của bạn