Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Trần Thanh Viên (Tên xưng hô)

Trần Thanh Viên là tên dành cho nữ. Trong tiếng Việt, có một số người gặp một số rắc rối trong việc phát âm tên. Ở các nước khác, người ta có thể phát âm đúng tên này nhưng có lẽ họ sẽ thấy tên hơi lạ. Tên riêng của Trần Thanh Viên là Chiếc Máy Thả Bom, Dĩnh Tủn và Con Địt.
Có phải tên của bạn là Trần Thanh Viên? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Trần Thanh Viên

Nghĩa của cụm Trần Thanh Viên không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Trần Thanh Viên bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Trần Thanh Viên hiện trong những mục kế tiếp:bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Trần Thanh Viên? Bình chọn vào tên của bạn