Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Trần Thị Mỹ Hạnh (Tên xưng hô)

Trần Thị Mỹ Hạnh là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Trần Thị Mỹ Hạnh? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Trần Thị Mỹ Hạnh

Nghĩa của cụm Trần Thị Mỹ Hạnh không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


2 những người có tên Trần Thị Mỹ Hạnh bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Trần Thị Mỹ Hạnh hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Trần Thị Mỹ Hạnh 13 tuoi   12-03-2019
bình thường

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Trần Thị Mỹ Hạnh? Bình chọn vào tên của bạn