Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Tallon (Tên xưng hô)

Tallon là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Tal và bắt nguồn từ Anh. Không may thay là cái tên này thường được viết sai. Nhiều người Việt sẽ gặp khó khăn khi phát âm tên này. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Tallon? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Tallon

Nghĩa của Tallon là: "Tall. Biến thể của Tal. Họ".

Đánh giá


1 những người có tên Tallon bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Tallon hiện trong những mục kế tiếp:
Tên tiếng AnhTên 9861bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Tallon? Bình chọn vào tên của bạn