Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

So Phai (Tên xưng hô)

So Phai là tên dành cho con trai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Tên riêng của So Phai là Thích Ăn Kem Vani, Thích Chơi Đá Bóng và Học Giỏi Toán.
Có phải tên của bạn là So Phai? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của So Phai

Nghĩa của cụm So Phai không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên So Phai bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

So Phai hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

So Phai 10 tuoi   14-03-2019
Không có gì hết miễn là có tên

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là So Phai? Bình chọn vào tên của bạn