Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Phạm Thị Nhung (Tên xưng hô)

Phạm Thị Nhung là tên dành cho nữ. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Tên riêng của Phạm Thị Nhung là Mon, Bánh Bao và Mèo Ú.
Có phải tên của bạn là Phạm Thị Nhung? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Phạm Thị Nhung

Nghĩa của cụm Phạm Thị Nhung không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Phạm Thị Nhung bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Phạm Thị Nhung hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Phạm Thị Nhung 15 tuoi   5-12-2018
hay

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Phạm Thị Nhung? Bình chọn vào tên của bạn