Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Phạm Minh Châu (Tên xưng hô)

Phạm Minh Châu là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Có một biệt danh cho tên Phạm Minh Châu là "Camille".
Có phải tên của bạn là Phạm Minh Châu? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Phạm Minh Châu

Nghĩa của cụm Phạm Minh Châu không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Phạm Minh Châu bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Phạm Minh Châu hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Phạm Minh Châu 13 tuoi   9-03-2019
không có

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Phạm Minh Châu? Bình chọn vào tên của bạn