Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Olwen (Tên xưng hô)

Olwen là tên dành cho nữ. Nguồn gốc của tên này là Celtic. Ở trang web của chúng tôi, 8 những người có tên Olwen đánh giá tên của họ với 4.5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Tên riêng của Olwen là Choors, Lilly và Olwen.
Có phải tên của bạn là Olwen? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Olwen

Nghĩa của Olwen là: "trắng dấu chân".

Đánh giá


8 những người có tên Olwen bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Olwen hiện trong những mục kế tiếp:
Tên bắt đầu với OTên 39Tên CelticTên 109bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Olwen? Bình chọn vào tên của bạn