Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Nguyen Ha Bao Tran (Tên xưng hô)

Nguyen Ha Bao Tran là tên dành cho nữ. Ở các nước khác, người ta có thể phát âm đúng tên này nhưng có lẽ họ sẽ thấy tên hơi lạ. Có một biệt danh cho tên Nguyen Ha Bao Tran là "Con Trau".
Có phải tên của bạn là Nguyen Ha Bao Tran? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Nguyen Ha Bao Tran

Nghĩa của cụm Nguyen Ha Bao Tran không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Nguyen Ha Bao Tran bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Nguyen Ha Bao Tran hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Nguyen Ha Bao Tran 12 tuoi   2019-04-08 15:46:26
Toi nghi Chac co

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Nguyen Ha Bao Tran? Bình chọn vào tên của bạn