Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Tên xưng hô)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Tên riêng của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là Hạnh Tử, Ma Nữ và Bánh Hẹ.
Có phải tên của bạn là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nghĩa của cụm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


2 những người có tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh24 tuoi   8-03
Hạnh tử là hạnh phúc bất tử

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh? Bình chọn vào tên của bạn