Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Nguyễn Hạo (Tên xưng hô)

Nguyễn Hạo là tên dành cho con trai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Nguyễn Hạo là một cái tên phổ biến, nằm ở vị trí thứ trên Facebook.
Có phải tên của bạn là Nguyễn Hạo? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Nguyễn Hạo

Nghĩa của cụm Nguyễn Hạo không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Nguyễn Hạo bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.
Đánh giá:
4
Dễ dàng để viết:5
Dễ nhớ:4
Phát âm:4
Cách phát âm trong Tiếng Anh:4
Ý kiến của người nước ngoài:5

Thể loại

Nguyễn Hạo hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Nguyễn Hạo (1 tuoi) 2018-03-11
Hay

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:


Có phải tên của bạn là Nguyễn Hạo? Bình chọn vào tên của bạn