Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Nguyễn Thị Lệ Quyên (Tên xưng hô)

Nguyễn Thị Lệ Quyên là tên dành cho nữ. Người Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Nguyễn Thị Lệ Quyên là một cái tên phổ biến, nằm ở vị trí thứ trên Facebook. Có một biệt danh cho tên Nguyễn Thị Lệ Quyên là "Ni".
Có phải tên của bạn là Nguyễn Thị Lệ Quyên? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Nguyễn Thị Lệ Quyên

Nghĩa của cụm Nguyễn Thị Lệ Quyên không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Nguyễn Thị Lệ Quyên bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.
Đánh giá:
4
Dễ dàng để viết:5
Dễ nhớ:4
Phát âm:4
Cách phát âm trong Tiếng Anh:3
Ý kiến của người nước ngoài:4

Thể loại

Nguyễn Thị Lệ Quyên hiện trong những mục kế tiếp:bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:


Có phải tên của bạn là Nguyễn Thị Lệ Quyên? Bình chọn vào tên của bạn