Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Nông Thị Huyền Trang (Tên xưng hô)

Nông Thị Huyền Trang là tên dành cho nữ. Nhiều người Việt sẽ gặp khó khăn khi phát âm tên này. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Nông Thị Huyền Trang là một cái tên phổ biến, nằm ở vị trí thứ trên Facebook.
Có phải tên của bạn là Nông Thị Huyền Trang? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Nông Thị Huyền Trang

Nghĩa của cụm Nông Thị Huyền Trang không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


2 những người có tên Nông Thị Huyền Trang bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.
Đánh giá:
5
Dễ dàng để viết:5
Dễ nhớ:5
Phát âm:2
Cách phát âm trong Tiếng Anh:4.5
Ý kiến của người nước ngoài:4

Thể loại

Nông Thị Huyền Trang hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Nông Thị Huyền Trang (22 tuoi) 2015-12-13
Tên cũng không hẳn là xấu lắm

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:


Có phải tên của bạn là Nông Thị Huyền Trang? Bình chọn vào tên của bạn