Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Maggie (Tên xưng hô)

Maggie là tên dành cho nữ. Tên là một dạng của Margaret và bắt nguồn từ Scottisch. Ở trang web của chúng tôi, 25 những người có tên Maggie đánh giá tên của họ với 4.5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Maggie nằm trong top 1000 tên phổ biến trên Facebook ở vị trí thứ 372. Tên riêng của Maggie là Abcdl, Kiki và Lem.
Có phải tên của bạn là Maggie? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Maggie

Nghĩa của Maggie là: "Viết tắt của Margaret. A".

Đánh giá


25 những người có tên Maggie bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Maggie hiện trong những mục kế tiếp:
tên bé gái phố biến tại IrelandTên 2381 bình luận

Maggie 12 tuoi   8-05-2019
really good

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Maggie? Bình chọn vào tên của bạn