Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Lê Ngô Thiên Hương (Tên xưng hô)

Lê Ngô Thiên Hương là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Có một biệt danh cho tên Lê Ngô Thiên Hương là "Cụt".
Có phải tên của bạn là Lê Ngô Thiên Hương? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Lê Ngô Thiên Hương

Nghĩa của cụm Lê Ngô Thiên Hương không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Lê Ngô Thiên Hương bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Lê Ngô Thiên Hương hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Lê Ngô Thiên Hương 16 tuoi   3-04-2019
Thầy giáo dục công dân đã nói tên tôi lót thêm chữ thiên trở thành nhiều chuyện

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Lê Ngô Thiên Hương? Bình chọn vào tên của bạn