Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Lê Huyền Trang (Tên xưng hô)

Lê Huyền Trang là tên dành cho nữ. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Tên riêng của Lê Huyền Trang là Cún, Trang Bé và Trang Thối.
Có phải tên của bạn là Lê Huyền Trang? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Lê Huyền Trang

Nghĩa của cụm Lê Huyền Trang không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


2 những người có tên Lê Huyền Trang bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Lê Huyền Trang hiện trong những mục kế tiếp:
Tên có 17 chữ cáiTên 250Tên bắt đầu với LTên 250bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Lê Huyền Trang? Bình chọn vào tên của bạn