Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Juri (Tên xưng hô)

Juri là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Joeri và bắt nguồn từ Nga. Ở trang web của chúng tôi, 15 những người có tên Juri đánh giá tên của họ với 4.5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Juri? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Juri

Nghĩa của Juri là: "Boer, Akkerman".

Đánh giá


15 những người có tên Juri bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Juri hiện trong những mục kế tiếp:
tên phổ biến tại EstoniaTên 1000bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Juri? Bình chọn vào tên của bạn