Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Jang (Tên xưng hô)

Jang là tên dành cho con trai. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Trong tiếng Việt, có một số người gặp một số rắc rối trong việc phát âm tên. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Jang? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Jang

Nghĩa của Jang là: "Thiên Chúa giàu lòng xót thương".

Đánh giá


1 những người có tên Jang bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Jang hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Jang 47 tuoi   5-01-2019
vui

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Jang? Bình chọn vào tên của bạn