Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Hansol (Tên xưng hô)

Hansol là tên dành cho nữ. Ở trang web của chúng tôi, 12 những người có tên Hansol đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Tên riêng của Hansol là Camy, Caramy và Amy.
Có phải tên của bạn là Hansol? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Hansol

Nghĩa của cụm Hansol không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


12 những người có tên Hansol bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Hansol hiện trong những mục kế tiếp:
tên phổ biến tại Nam Triều Tiên (Hàn Quốc)Tên 1000bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Hansol? Bình chọn vào tên của bạn