Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Hằng (14 Tuổi ) (Tên xưng hô)

Hằng (14 Tuổi ) là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Tên riêng của Hằng (14 Tuổi ) là Mina, Sushi và Shin.
Có phải tên của bạn là Hằng (14 Tuổi )? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Hằng (14 Tuổi )

Nghĩa của cụm Hằng (14 Tuổi ) không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Hằng (14 Tuổi ) bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Hằng (14 Tuổi ) hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Hằng (14 Tuổi ) 14 tuoi   8-01-2019
Nguyễn Thị Thanh Hằng

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Hằng (14 Tuổi )? Bình chọn vào tên của bạn