Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Diêm Thị Gia Hân (Tên xưng hô)

Diêm Thị Gia Hân là tên dành cho nữ. Trong tiếng Việt, có một số người gặp một số rắc rối trong việc phát âm tên. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Có một biệt danh cho tên Diêm Thị Gia Hân là "Bưởi".
Có phải tên của bạn là Diêm Thị Gia Hân? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Diêm Thị Gia Hân

Nghĩa của cụm Diêm Thị Gia Hân không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Diêm Thị Gia Hân bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Diêm Thị Gia Hân hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Diêm Thị Gia Hân 11 tuoi   13-03-2019
ZUI ZUI

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Diêm Thị Gia Hân? Bình chọn vào tên của bạn