Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Calantha (Tên xưng hô)

Calantha là tên dành cho nữ. Nguồn gốc của tên này là Hy Lạp. Ở trang web của chúng tôi, 5 những người có tên Calantha đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Calantha? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Calantha

Nghĩa của Calantha là: "đẹp hoa".

Đánh giá


5 những người có tên Calantha bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Calantha hiện trong những mục kế tiếp:
Tên bắt đầu với CTên 250Tên Hy LạpTên 23391 bình luận

Calanth 14 tuoi   3-02-2019
Thực ra mình chọn Calanth vì khi đọc nghe có vẽ mạnh mẽ hơn Calantha

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Calantha? Bình chọn vào tên của bạn