Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Blainey (Tên xưng hô)

Blainey là tên dành cho con trai. Nguồn gốc của tên này là Ailen. Không may thay là cái tên này thường được viết sai. Nhiều người Việt sẽ gặp khó khăn khi phát âm tên này. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Blainey? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Blainey

Nghĩa của Blainey là: "đẹp".

Đánh giá


0 những người có tên Blainey bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Blainey hiện trong những mục kế tiếp:
Tên AilenTên 2232bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Blainey? Bình chọn vào tên của bạn