Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Blaine (Tên xưng hô)

Blaine là tên dành cho con trai. Nguồn gốc của tên này là Scottisch. Ở trang web của chúng tôi, 9 những người có tên Blaine đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Blaine? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Blaine

Nghĩa của Blaine là: "Màu vàng".

Đánh giá


9 những người có tên Blaine bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Blaine hiện trong những mục kế tiếp:
Tên ScotlandTên 1525bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:

Tra tên bằng chữ cái

ABCDEGHIKLMNOPQRSTUVXYĐ


Có phải tên của bạn là Blaine? Bình chọn vào tên của bạn